ประเภทถนน ( Road Races )

กรีฑาประเภทถนน
นักกรีฑาต้องวิ่งบนถนน

ซึ่งทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้ว และพื้นถนนต้อง

ไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้อยู่ใน

บริเวณสนามกรีฑาก็ได้ ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่

วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตร

วิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่งมาราธอน ( Marathon)

42 .195 กิโลเมตร ชายและหญิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s