การวิ่งระยะสั้น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints )
นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร
ได้แก่

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย
2. วิ่ง 100 เมตร หญิง
3. วิ่ง 200 เมตร ชาย
4. วิ่ง 200 เมตร หญิง
5. วิ่ง 400 เมตร ชาย
6. วิ่ง 400 เมตร หญิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s