ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

ประเภทวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง ( Cross Country Races) คือ การแข่งขันที่วิ่งไปตาม

ภูมิประเทศที่กำหนด อาจเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง ทุ่งหญ้า เป็นต้น มีระยะทาง

4 – 6 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาหญิง ระยะทาง 8 -12 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาชาย

Advertisements

ประเภทถนน ( Road Races )

กรีฑาประเภทถนน
นักกรีฑาต้องวิ่งบนถนน

ซึ่งทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้ว และพื้นถนนต้อง

ไม่ใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มและเส้นชัยจะให้อยู่ใน

บริเวณสนามกรีฑาก็ได้ ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่

วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตร

วิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่งมาราธอน ( Marathon)

42 .195 กิโลเมตร ชายและหญิง

ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing)

ประเภททุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing)
ได้แก่

1. ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put)

ชายและหญิง

2. ขว้างจักร (Discus Throw)

ชายและหญิง

3. พุ่งแหลน (Javelin Throw)

ชายและหญิง

4. ขว้างค้อน (Hammer)

ชายและหญิง

ประเภทหญิง

ประเภทหญิง ได้แก่ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 รายการ จัดแข่งขัน

2 วันติดต่อกัน ดังนี้

2.1 วันแรก แข่งขัน 4 รายการ ดังนี้

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 2. กระโดดสูง

3. ทุ่มน้ำหนัก 4. วิ่ง 200 เมตร

2.2 วันที่สอง แข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

5. กระโดดไกล 6. พุ่งแหลน